Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

przez Mateusz Mol

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Informujemy, że od 15 czerwca br. wznowiono działalność uzdrowisk. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie sanatoryjne, będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, aby po otrzymaniu…