Drodzy Rodzice, Drodzy Ministranci

W najbliższych dniach odbędzie się Wizytacja Biskupa, która miała się odbyć w Kwietniu.

Będzie ta wizytacja bardzo okrojona. 1 dnia odbędą się:
* Zbiórka z obecnością Biskupa,
* 2 Bierzmowania,
* Msza wieczorna z głoszonym kazaniem Ks. Biskupa.
Natomiast 2 dnia Ks. Biskup wygłosi kazanie na Mszach: 7.30, 9.30, 11.00 i
12.30.

Niniejsza wizytacja odbędzie się w dniach 07-08 XI 2020r.

Prosimy, aby chłopcy, którzy są dostępni w tych dniach byli na Mszach.